Nzim Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 – 382/15 Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 382/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 311 86 26
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.722.768, 1.066.873.626


Địa chỉ Nzim Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 ở đâu?

382/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nzim Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thuỷ Nối Mi - Nối Mi Đẹp Quận 7 - 73 Mai Văn Vĩnh