Opera Hotel, R2-27,28, Nam Quang 1 area, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh city, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ R2-27,28, Nam Quang 1 area, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh city, Tân Phong, Ho Chi Minh City, Việt Nam
Số điện thoại 028 5412 3919
Trang web hotelopera.asia
Vị trí chính xác 10.723.649.499.999.900, 10.670.986.119.999.900


Địa chỉ Opera Hotel ở đâu?

R2-27,28, Nam Quang 1 area, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh city, Tân Phong, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hạnh Phúc - 42, Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh