OYO 542 Hung Phat Hotel, 38 Đường số 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Đường số 6, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 71813, Việt Nam
Số điện thoại 097 426 88 86
Trang web oyorooms.com
Vị trí chính xác 10.737.648.799.999.900, 10.669.155.119.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  RIVERGATE SERVICED APARTMENT - 151 Bến Vân Đồn