OYO 996 Hoang Tuan Hotel – 28 Đ. Vườn Lài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 570 44 77
Trang web oyorooms.com
Vị trí chính xác 10.787.051, 1.066.327.707


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ TRANG - 257/9 Đ. Số 11