Pachi Pachi Lẩu Nướng Nhật Bản – 52 Đ. Mạc Đĩnh Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6295 9294
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.787.369, 10.669.692.599.999.900


Địa chỉ Pachi Pachi Lẩu Nướng Nhật Bản ở đâu?

52 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Pachi Pachi Lẩu Nướng Nhật Bản như thế nào?

Thứ Hai:[10:30-15:00], Thứ Ba:[10:30-15:00], Thứ Tư:[10:30-15:00], Thứ Năm:[10:30-15:00], Thứ Sáu:[10:30-15:00], Thứ Bảy:[10:30-15:00], Chủ Nhật:[10:30-15:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Wakaba - Japanese restaurant - 28 Thái Văn Lung