Palago Hotel – 289 Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 289 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3838 6972
Trang web rutgon.me
Vị trí chính xác 10.767.757.399.999.900, 10.669.120.389.999.900


Địa chỉ Palago Hotel ở đâu?

289 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Palago Hotel là gì?

facebook: https://www.facebook.com/palagohotel/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Phúc Minh - 6 Nguyễn Huy Lượng