Panda BBQ Gò Vấp – 151 Đ. Phạm Văn Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 151 Đ. Phạm Văn Đồng, Phường 03, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 4604
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.817.243.099.999.900, 1.066.842.346


Địa chỉ Panda BBQ Gò Vấp ở đâu?

151 Đ. Phạm Văn Đồng, Phường 03, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Panda BBQ Gò Vấp như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-23:00], Thứ Ba:[16:00-23:00], Thứ Tư:[16:00-23:00], Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:00], Thứ Bảy:[16:00-23:00], Chủ Nhật:[16:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Béo Quán, Dĩ An