Passio Coffee Lê Đại Hành – Flemington Tower, 182 Đ. Lê Đại Hành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Flemington Tower, 182 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9434
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.639.553, 1.066.562.905


Địa chỉ Passio Coffee Lê Đại Hành ở đâu?

Flemington Tower, 182 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Passio Coffee Lê Đại Hành như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lõm Xanh (Cafe, Câu Cá Giải Trí), Bình Hưng Hoà A