Passio Trần Cao Vân – 47C Trần Cao Vân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47C Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 5524
Trang web
Vị trí chính xác 107.830.246, 10.669.645.849.999.900


Địa chỉ Passio Trần Cao Vân ở đâu?

47C Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Passio Trần Cao Vân như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Mạng xã hội của Passio Trần Cao Vân là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Product-service/Passio-Coffee-47C-Tr%E1%BA%A7n-Cao-V%C3%A2n-105046951474778/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Cối Đá, PH7R+FV3, Bầu Gốc