PennSchool – Pennsylvania American International School, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7102 5858
Trang web pennschool.edu.vn
Vị trí chính xác 10.773.430.399.999.900, 10.667.557.199.999.900


Địa chỉ PennSchool - Pennsylvania American International School ở đâu?

10 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PennSchool - Pennsylvania American International School như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Mạng xã hội của PennSchool - Pennsylvania American International School là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pennschool.edu.vn/
instagram: https://www.instagram.com/pennschool.edu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Xóm Chiếu - 9 Tôn Đản