Petrolimex Petrol, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3923 6194
Trang web
Vị trí chính xác 10.759.548.299.999.900, 1.066.837.032


Địa chỉ Petrolimex Petrol ở đâu?

1 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Petrolimex Petrol như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi Nhánh Xăng Dầu Số 06 (COMECO), 710 Hồng Bàng