PGD Khu công nghệ cao – CN Trung tâm Sài Gòn – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), Linh Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3722 8531
Trang web bidv.com.vn
Vị trí chính xác 108.512.405, 10.675.578.689.999.900


Hình ảnh