Pha Kê Coffee House – TPHCM, 09 Khổng Tử

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TPHCM, 09 Khổng Tử, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3722 3699
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.441.086, 10.676.786.799.999.900


Địa chỉ Pha Kê Coffee House ở đâu?

TPHCM, 09 Khổng Tử, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Pha Kê Coffee House như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Pha Kê Coffee House là gì?

facebook: https://www.facebook.com/phakecoffeehouse/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thìn Café - Cà phê văn phòng - 9B Đ. Lam Sơn