Phá Lấu Bò 34 – 25 Phùng Văn Cung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Phùng Văn Cung, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 790 44 29
Trang web
Vị trí chính xác 108.003.181, 10.668.579.659.999.900


Địa chỉ Phá Lấu Bò 34 ở đâu?

25 Phùng Văn Cung, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phá Lấu Bò 34 như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00]

Mạng xã hội của Phá Lấu Bò 34 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Local-business/Ph%25C3%25A1-L%25E1%25BA%25A5u-Ph%25E1%25BB%25A5ng-Thi%25C3%25AAn-1403928596322835/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Minh Ký, p.04