Phát Thành Mobile Nguyễn Văn Đậu – 166A Nguyễn Văn Đậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166A Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 188 88 17
Trang web phatthanhmobile.vn
Vị trí chính xác 10.810.108, 106.689.956


Địa chỉ Phát Thành Mobile Nguyễn Văn Đậu ở đâu?

166A Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phát Thành Mobile Nguyễn Văn Đậu như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-18:30], Thứ Ba:[08:30-18:30], Thứ Tư:[08:30-18:30], Thứ Năm:[08:30-18:30], Thứ Sáu:[08:30-18:30], Thứ Bảy:[08:30-18:30], Chủ Nhật:[08:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng ĐTDĐ Thuận Phát, Phường 6