Phatty’s Bar and Grill – 48 Tôn Thất Thiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 0796
Trang web
Vị trí chính xác 107.735.852, 1.067.022.368


Địa chỉ Phatty's Bar and Grill ở đâu?

48 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phatty's Bar and Grill như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Heo Quay Tâm Nguyên - 10 Nguyễn Ảnh Thủ