Phở 2000 – 210 Lê Thánh Tôn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 210 Lê Thánh Tôn, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0799 430 002
Trang web pho2000.vn
Vị trí chính xác 10.772.714.899.999.900, 1.066.967.629


Địa chỉ Phở 2000 ở đâu?

210 Lê Thánh Tôn, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở 2000 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Thuận Phát - 216 Nguyễn Thị Kiểu