Phở La Quận 10, 582/10 Vĩnh Viễn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 582/10 Vĩnh Viễn, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 959 36 78
Trang web
Vị trí chính xác 10.763.336.899.999.900, 1.066.611.482


Địa chỉ Phở La Quận 10 ở đâu?

582/10 Vĩnh Viễn, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở La Quận 10 như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-10:30], Thứ Năm:[06:00-10:30], Thứ Sáu:[06:00-10:30], Thứ Bảy:[06:00-10:30], Chủ Nhật:[06:00-10:30], Thứ Hai:[06:00-10:30], Thứ Ba:[06:00-10:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh mì Những chàng trai - 12/3 Tô Ký