Phở Ông Cả – 66B Đ. Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66B Đ. Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 584 83 82
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.770.306.999.999.900, 1.066.820.537


Địa chỉ Phở Ông Cả ở đâu?

66B Đ. Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Ông Cả như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-14:00], Thứ Tư:[06:00-14:00], Thứ Năm:[06:00-14:00], Thứ Sáu:[06:00-14:00], Thứ Bảy:[06:00-14:00], Chủ Nhật:[06:00-14:00], Thứ Hai:[06:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Thy, Bình Thọ