PHỞ THẢO – 481 D. Thị Mười

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 481 D. Thị Mười, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 927 83 84
Trang web
Vị trí chính xác 108.702.769, 1.066.365.996


Địa chỉ PHỞ THẢO ở đâu?

481 D. Thị Mười, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của PHỞ THẢO như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán sủi cảo Thiên Thiên - 197 Đ. Hà Tôn Quyền