Phở Xích, PPG7+RJR

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PPG7+RJR, Đường P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0339 066 666
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.271.169, 1.067.140.237


Địa chỉ Phở Xích ở đâu?

PPG7+RJR, Đường P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Xích như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-14:00], Thứ Năm:[06:00-14:00], Thứ Sáu:[06:00-14:00], Thứ Bảy:[06:00-14:00], Chủ Nhật:[06:00-14:00], Thứ Hai:[06:00-14:00], Thứ Ba:[06:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Phở Trang, Phường 5