Phòng Chẩn Đoán Y Khoa Trường Chinh – 28/3C Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28/3C Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3883 3590
Trang web
Vị trí chính xác 108.308.158, 1.066.226.282


Địa chỉ Phòng Chẩn Đoán Y Khoa Trường Chinh ở đâu?

28/3C Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Chẩn Đoán Y Khoa Trường Chinh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  NHA KHOA TOÀN MỸ, Phường 2