Phòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương, 30/7 743

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30/7 743, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3783 066
Trang web stp.binhduong.gov.vn
Vị trí chính xác 109.030.097, 10.672.033.429.999.900


Địa chỉ Phòng Công chứng Số 2 - Sở Tư pháp Bình Dương ở đâu?

30/7 743, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Công chứng Số 2 - Sở Tư pháp Bình Dương như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Quốc Luật, Đa Kao