Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 5, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 203 An D. Vương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3857 6331
Trang web pgdquan5.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.755.916.299.999.900, 1.066.677.593


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS và THPT Lạc Hồng - 2276/5 QL1A