Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Tân Bình – 97 Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3849 0133
Trang web pgdtanbinh.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.944.272, 10.665.009.979.999.900


Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán TPHCM - 1 Đ. Cách Mạng Tháng 8