Phòng Khám Anh Khoa, Phạm Văn Hai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 ĐT825, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3877 3457
Trang web timbenhvien.vn
Vị trí chính xác 107.890.917, 1.065.157.469


Địa chỉ Phòng Khám Anh Khoa ở đâu?

3 ĐT825, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Anh Khoa như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT: Tiểu đường - Tuyến giáp | Bác sĩ Lê Hoàng Bảo Bv ĐHYD TPHCM, Phường 4