Phòng Khám Bác Sĩ Hải – Khu Phố 5 Tp.HCM, 29/4 Hà Huy Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Phố 5 Tp.HCM, 29/4 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 492 01 15
Trang web
Vị trí chính xác 1.087.028, 10.667.691.269.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Bác Sĩ Hải ở đâu?

Khu Phố 5 Tp.HCM, 29/4 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Bác Sĩ Hải như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-20:30], Thứ Ba:[17:00-20:30], Thứ Tư:[17:00-20:30], Thứ Năm:[17:00-20:30], Thứ Sáu:[17:00-20:30], Thứ Bảy:[17:00-20:30], Chủ Nhật:[17:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  BS Châu Trần Phương Tuyến - Nội Khớp - BV Chợ Rẫy, Phường 4