Phòng Khám Bác sĩ Kim – 390 Đ. Hoàng Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 390 Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3943 0210
Trang web
Vị trí chính xác 107.599.485, 1.066.986.433


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Ngô Thành Ý, Phường 13