Phòng Khám BS.Đặng Thị Trân Hạnh – 90 Hồ Văn Huê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 90 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3847 6703
Trang web
Vị trí chính xác 108.017.325, 10.667.614.809.999.900


Địa chỉ Phòng Khám BS.Đặng Thị Trân Hạnh ở đâu?

90 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám BS.Đặng Thị Trân Hạnh như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-10:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám chuyên khoa siêu âm + Phòng khám nội khoa Y Đức, Phường 13