Phòng Khám – Bs Nguyễn Thị Thanh – 515 Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 515 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3589 5647
Trang web
Vị trí chính xác 108.329.309, 1.066.662.637


Địa chỉ Phòng Khám - Bs Nguyễn Thị Thanh ở đâu?

515 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám - Bs Nguyễn Thị Thanh như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[00:00-17:00], Thứ Bảy:[17:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-11:00]

Mạng xã hội của Phòng Khám - Bs Nguyễn Thị Thanh là gì?

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057340004726

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Đại Phước, 831 Đường 3/2