Phòng khám Cát Tường – 189 Cống Quỳnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 189 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2228 5612
Trang web
Vị trí chính xác 107.672.907, 1.066.865.558


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Tai - Mũi - Họng Bs. Long Hải, 322/1 Điện Biên Phủ