Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Trần Thịnh – 980 Đ. Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 980 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 845 33 85
Trang web dalieutranthinh.com
Vị trí chính xác 10.753.131, 106.672.394


Địa chỉ Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Trần Thịnh ở đâu?

980 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Trần Thịnh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[09:00-13:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu BS. Hồ Thị Mỹ Châu, Phường 9