Phòng khám chuyên khoa mắt BS Đoàn Hồng Dung – 45 Nguyễn Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 622 55 22
Trang web bacsimat.vn
Vị trí chính xác 107.622.915, 1.066.627.379


Địa chỉ Phòng khám chuyên khoa mắt BS Đoàn Hồng Dung ở đâu?

45 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám chuyên khoa mắt BS Đoàn Hồng Dung như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-18:00], Thứ Ba:[16:00-18:00], Thứ Tư:[16:00-18:00], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[16:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-10:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  BÁC SĨ HUỲNH TRẦN DƯƠNG GIANG - CHUYÊN KHOA MẮT, Chánh Nghĩa