Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Bs Bùi Thị Mai Phương, 533B Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 533B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 392 77 54
Trang web
Vị trí chính xác 107.829.458, 1.066.718.906


Địa chỉ Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Bs Bùi Thị Mai Phương ở đâu?

533B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Bs Bùi Thị Mai Phương như thế nào?

Thứ Tư:[16:00-20:00], Thứ Năm:[16:00-20:00], Thứ Sáu:[16:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[16:00-20:00], Thứ Ba:[16:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Nhi Đồng 2 - 14 Lý Tự Trọng