Phòng Khám Đa Khoa Cộng Hòa 1 – 63 Lê Trọng Tấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3592 1238
Trang web
Vị trí chính xác 108.043.929, 1.066.317.194


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Cộng Hòa 1 ở đâu?

63 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Cộng Hòa 1 như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Quận Tân Phú, Phú Trung