Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh – 20-22 Lãnh Binh Thăng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6264 3637
Trang web pkdkngocminh.com.vn
Vị trí chính xác 107.623.889, 10.665.617.739.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh ở đâu?

20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-12:00], Thứ Hai:[06:00-20:00]

Mạng xã hội của Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pkdkngocminh.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Sản Nhi và Bảo Sanh Sài Gòn, 724 Huỳnh Tấn Phát