PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE – 37 Hoàng Hoa Thám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0369 031 818
Trang web goldenhealthcarevn.com
Vị trí chính xác 107.992.356, 1.066.471.382


Địa chỉ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE ở đâu?

37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30]

Mạng xã hội của PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE là gì?

facebook: https://www.facebook.com/phongkhamGoldenHealthcare/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường Bình Chiểu Q. Thủ Đức, Bình Chiểu