PHONG KHAM NAM KHOA BS NGUYEN HO VINH PHUOC TPHCM, Căn 7.33 Tòa nhà Charmington 181, Đ. Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Căn 7.33 Tòa nhà Charmington 181, Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0352 435 741
Trang web bacsiphuocnamkhoa.com
Vị trí chính xác 107.742.527, 10.667.477.199.999.900


Địa chỉ PHONG KHAM NAM KHOA BS NGUYEN HO VINH PHUOC TPHCM ở đâu?

Căn 7.33 Tòa nhà Charmington 181, Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của PHONG KHAM NAM KHOA BS NGUYEN HO VINH PHUOC TPHCM như thế nào?

Thứ Tư:[19:00-20:30], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[19:00-20:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[19:00-20:30], Thứ Ba:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bác sĩ Nguyễn Thị Bay - 36/26 Lê Thị Riêng