Phòng Khám Nam Khoa TP HCM – Bác sĩ Phạm Trung Hòa chuyên khoa nam học, 1507 Đường 3/2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1507 Đường 3/2, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3960 1666
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.755.967.199.999.900, 10.664.592.019.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Sản Phụ Khoa, 905A Hồng Bàng