Phòng Khám Nguyễn Phúc Đường, 439/22 Hoà Hảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 439/22 Hoà Hảo, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0842 006 022
Trang web phongkhamnguyenphucduong.com
Vị trí chính xác 107.607.771, 106.666.375


Địa chỉ Phòng Khám Nguyễn Phúc Đường ở đâu?

439/22 Hoà Hảo, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nguyễn Phúc Đường như thế nào?

Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00], Thứ Sáu:[16:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[16:00-21:00], Thứ Ba:[16:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên Khoa Nội - Bs Lê Như Vương Oanh - 15 Đ. Lê Văn Thọ