Phòng khám nhi BS.Xuyến – 1 Đ. Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đ. Quang Trung, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3891 0373
Trang web
Vị trí chính xác 108.883.975, 1.065.982.212


Địa chỉ Phòng khám nhi BS.Xuyến ở đâu?

1 Đ. Quang Trung, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám nhi BS.Xuyến như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-08:30], Thứ Ba:[07:00-08:30], Thứ Tư:[07:00-08:30], Thứ Năm:[07:00-08:30], Thứ Sáu:[07:00-08:30], Thứ Bảy:[07:00-08:30], Chủ Nhật:[07:00-08:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bác Sĩ Mai Phương, 297 Lê Văn Quới