PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG THỦ ĐỨC – 414 Tô Ngọc Vân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 414 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 674 79 99
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.609.282, 1.067.457.859


Địa chỉ PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG THỦ ĐỨC ở đâu?

414 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG THỦ ĐỨC như thế nào?

Thứ Ba:[16:30-20:00], Thứ Tư:[16:30-20:00], Thứ Năm:[16:30-20:00], Thứ Sáu:[16:30-20:00], Thứ Bảy:[16:30-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[16:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa, 576 Đường Hậu Giang