Phòng Khám Nhi Đồng Yêu Trẻ Gò Dầu (Cơ Sở 3), đường vô cảng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL22, Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, Gò Dầu, TN (gần, đường vô cảng, Thanh Phước, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 393 94 92
Trang web
Vị trí chính xác 11.074.519.299.999.900, 1.062.793.998


Địa chỉ Phòng Khám Nhi Đồng Yêu Trẻ Gò Dầu (Cơ Sở 3) ở đâu?

QL22, Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, Gò Dầu, TN (gần, đường vô cảng, Thanh Phước, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi Đồng Yêu Trẻ Gò Dầu (Cơ Sở 3) như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-19:30], Chủ Nhật:[16:00-19:30], Thứ Hai:[16:00-19:30], Thứ Ba:[16:00-19:30], Thứ Tư:[16:00-19:30], Thứ Năm:[16:00-19:30], Thứ Sáu:[16:00-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Trường Chinh, Phường 13