Phòng Khám Nội – Bs Hồ Tống Tiễn – 36 Phạm Văn Hai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0378 338 095
Trang web
Vị trí chính xác 10.796.711, 1.066.643.519


Địa chỉ Phòng Khám Nội - Bs Hồ Tống Tiễn ở đâu?

36 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nội - Bs Hồ Tống Tiễn như thế nào?

Thứ Ba:[16:15-19:15], Thứ Tư:[16:15-19:15], Thứ Năm:[16:15-19:15], Thứ Sáu:[16:15-19:15], Thứ Bảy:[16:15-19:15], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[16:15-19:15]

Hình ảnh

Xem thêm:  Huỳnh Văn Nhàn - Chuyên Khoa Phụ Khoa - WH6P+8VM