Phòng Khám Nội Nhi – Người Lớn Bác Sĩ Danh Thơm, 21, Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21, Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 240 97 03
Trang web
Vị trí chính xác 107.608.555, 106.624.297


Địa chỉ Phòng Khám Nội Nhi - Người Lớn Bác Sĩ Danh Thơm ở đâu?

21, Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nội Nhi - Người Lớn Bác Sĩ Danh Thơm như thế nào?

Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00], Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Quận Tân Phú - 611 Đ. Âu Cơ