Phòng Khám Răng Hằm Mặt, 49 Lương Trúc Đàm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Lương Trúc Đàm, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 1008
Trang web
Vị trí chính xác 107.747.119, 106.629.666


Xem thêm:  Nha Khoa Adent, Bình Hưng Hoà A