phòng khám sản phụ khoa – 220 Khuông Việt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 220 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam
Số điện thoại 094 592 91 60
Trang web
Vị trí chính xác 10.774.785.999.999.900, 106.638.498


Địa chỉ phòng khám sản phụ khoa ở đâu?

220 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam

Giờ làm việc của phòng khám sản phụ khoa như thế nào?

Thứ Ba:[17:00-20:30], Thứ Tư:[17:00-20:30], Thứ Năm:[17:00-20:30], Thứ Sáu:[17:00-20:30], Thứ Bảy:[17:00-20:30], Chủ Nhật:[17:00-20:30], Thứ Hai:[17:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Phước Sơn- Thủ Đức - 226 Đ. Võ Văn Ngân