Phòng khám Sản Phụ Khoa ANNA – 396A Lê Văn Khương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 396A Lê Văn Khương, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 986 22 76
Trang web
Vị trí chính xác 108.789.306, 10.664.900.519.999.900


Địa chỉ Phòng khám Sản Phụ Khoa ANNA ở đâu?

396A Lê Văn Khương, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Sản Phụ Khoa ANNA như thế nào?

Thứ Hai:[00:00-20:30], Thứ Ba:[17:00-20:30], Thứ Tư:[17:00-20:30], Thứ Năm:[17:00-20:30], Thứ Sáu:[00:00-20:30], Thứ Bảy:[17:00-20:15], Chủ Nhật:[17:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Bác sĩ Ngô Thị Trinh Sản Phụ khoa, 39/28/12 Dạ Nam