Phòng Khám Sản Phụ Khoa – Bs Song Hà – 13A Đống Đa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13A Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 6770
Trang web
Vị trí chính xác 108.091.089, 10.666.547.589.999.900


Xem thêm:  Phòng Khám Sản Nhi Thiên Phúc, Phước Kiển