Phòng khám Sản Phụ Khoa Bs.Trần Việt Cường – 7 Nguyễn Huy Lượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 727 11 60
Trang web
Vị trí chính xác 10.805.776.999.999.900, 1.066.970.959


Xem thêm:  Phòng khám Hoàng Gia Healthcare - Phụ Sản- Hiếm muộn- Siêu âm 4D, 284B Nguyễn Trọng Tuyển